Illustration Mar Ghníomhaireacht Áitiúil agus Réigiúnach um Fhuinneamh

Cuireann na Gníomhaireachtaí Áitiúla agus Réigiúnacha um Fhuinneamh go mór le forbairt agus le cur chun cinn Chúnant na Méaraí. Is minic a bhíonn saineolas teicniúil na nGníomhaireachtaí Áitiúla agus Réigiúnacha um Fhuinneamh ríthábhachtach chun seachadadh na bPGFI (Pleananna Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inbhuanaithe) ar ardchaighdeán a chinntiú agus a chur chun feidhme.

Cé atá incháilithe?

Tá cineálacha éagsúla Gníomhaireachtaí Áitiúla agus Réigiúnacha um Fhuinneamh ann. D’fhéadfadh an chuid is mó de na gníomhaireachtaí agus a líonraí a bheith incháilithe agus molfar dóibh an gealltanas a shíniú agus tacú le tionscnamh Chúnant na Méaraí go gníomhach, seachas na gníomhaireachtaí brabús siúd, a bhfuil sainordú de réir an tionscadail atá i gceist acu, agus a fhaigheann maoiniú príobháideach den chuid is mó. Glacfar cinntí de réir an cháis, agus is féidir incháilitheacht a sheiceáil trí ríomhphost a sheoladh chuig an deasc chabhrach ag: coordinators[at]eumayors.eu

Conas clárú?

  • Líon amach an fhoirm iarratais ar líne: www.eumayors.eu/registration/lareas_ga.html
  • Tar éis incháilitheacht na heagraíochta a sheiceáil, seolfar gealltanas chuig an ngníomhaireacht
  • Tar éis an tsínithe, aithneofar an ghníomhaireacht go hoifigiúil ar shuíomh gréasáin Chúnant na Méaraí

>> Chúnant na Méaraí Ghníomhaireacht Áitiúil agus Réigiúnach um Fhuinneamh ráiteas

Buntáistí ar pháirtíocht

I súile na LAREAnna, tá an-luach ag baint le rannpháirtíocht i gCúnant na Méaraí, na deiseanna seo a leanas ina measc:

  1. Iarrachtaí chun CO2 a laghdú a chothú nó a threisiú;
  2. Saineolas a forbraíodh ina gcríoch a chomhroinnt le daoine eile;
  3. Aitheantas agus clú a bhaint amach ar an leibhéal idirnáisiúnta;
  4. An ceantar s’acu a chur chun cinn mar cheannródaí;
  5. Páirt a ghlacadh i bhfóraim, i gceardlanna agus i ngrúpaí díospóireachta tiomnaithe;
  6. Éachtaí a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin Chúnant na Méaraí;
  7. Leas a bhaint as moladh agus eiseamláir ceannródaithe eile
Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil