Illustration Mar Líonra d'Údaráis Áitiúla

Tá ról tábhachtach ag líonraí agus údaráis áitiúla fás agus cur chun cinn Chúnant na Méaraí a spreagadh. I bhfianaise an saineolas cuimsitheach atá acu ar chúinsí áitiúla agus náisiúnta, feidhmíonn siad mar idirghabhálaithe fíorthábhachtacha idir Oifig Chúnant na Méaraí agus na sínitheoirí.

Cé atá incháilithe?

Is féidir le líonraí agus comhlachais údarás áitiúil agus réigiúnach clárú mar Thacadóirí an Chúnaint. Mar thacadóirí, geallann siad Cúnant na Méaraí don Aeráid agus d’Fhuinneamh a chur chun cinn i measc a mball, treoir a thabhairt dóibh próiseas an Chúnaint a leanúint agus malartú taithí a éascú.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, déan teagmháil le deasc chabhrach Thacadóirí an Chúnaint ag supporters[ag]eumayors.eu

Cad iad na gealltanais?

 • Tionscnamh Chúnant na Méaraí a chur chun cinn i measc sínitheoirí agus sínitheoirí féideartha
 • Tacaíocht a thabhairt do shínitheoirí Chúnant na Méaraí agus comhairle a chur orthu
 • Tacaíocht a thabhairt chun saineolas, dea-chleachtais, uirlisí nó acmhainní atá ábhartha do shínitheoirí an Chúnaint a mhalartú agus a roinnt
 • Dul i gcomhar le Tacadóirí eile an Chúnaint agus Comhordaitheoirí Náisiúnta/Críocha chun gníomh comhpháirteach agus cur chuige comhordaithe a spreagadh
 • Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí Chúnant na Méaraí
 • Na gníomhaíochtaí a ghlacadh faoin gCúnant a thuairisciú d’Oifig Chúnant na Méaraí gach re bliain ar a laghad.

>> Chúnant na Méaraí Thacadóirí ráiteas

I gcás easpa gníomhaíochta nó tiomantais, forchoimeádann Oifig Chúnant na Méaraí an ceart chun stádas na heagraíochta mar Thacadóir a chur ar fionraí.

Conas iarratas a dhéanamh

Más spéis leat stádas mar Thacadóir an Chúnaint a fháil mar líonra d’údaráis áitiúla, lean na treoracha seo a leanas:

 • Líon amach an fhoirm chláraithe ar líne;
 • Deimhneoidh Oifig Chúnant na Méaraí cibé acu an bhfuil an eagraíocht incháilithe, seolfaidh siad ráiteas gealltanais chugat. Líon amach agus sínigh an doiciméad sin.
 • Agus an ráiteas comhlánaithe agus sínithe faighte ag Oifig Chúnant na Méaraí, cruthóidh an oifig próifíl ar líne duit mar Thacadóir. Úsáidfidh tú an phróifíl sin chun páirt a ghlacadh i bpobal Chúnant na Méaraí agus tacaíocht a thabhairt do na sínitheoirí.

Cad is fiú páirt a ghlacadh?

Is iomaí tairbhe atá i gceist le stádas mar Thacadóir an Chúnaint:

 • Tacaíocht agus aitheantas ón gCoimisiún Eorpach
 • Dea-theist ar leibhéal idirnáisiúnta, déantar gníomhaíochtaí agus imeachtaí a chur chun cinn trí shuíomh Gréasáin an Chúnaint
 • Deiseanna chun caidreamh a chothú, agus taithí agus eolas a roinnt le Tacadóirí eile ar fud na hEorpa
 • Deiseanna don údarás áitiúil agus an Tacadóir a ndea-chleachtais féin a chur chun cinn
 • Páirt a ghlacadh i ngrúpaí plé, ceardlanna agus ardáin eile chun taithí a roinnt
 • Agus ar ndóigh, forbairt agus rialachas áitiúil a neartú
Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil