Illustration Mar Chúige nó Réigiún

Tá rath Cúnant na Méaraí bunaithe go mór ar rannpháirtíocht ghníomhach na réigiún, na bproibhinsí agus údarás eile poiblí a chuireann a n-acmhainní agus a saineolas ar fáil do na sínitheoirí. Agus iad aitheanta ma Chomhordaitheoirí ag an gCoimisiún, gníomhaíonn siad mar chomhpháirtithe tábhachtacha an teachtaireacht a chur in iúl agus tionchar an Chúnaint a mhéadú.

Cé atá incháilithe?

Proibhinsí, réigiúin, aireachtaí, gníomhaireachtaí náisiúnta fuinnimh, limistéir cathracha, grúpaí údarás áitiúil - aithneofar mar Chomhordaitheoir an Chúnaint aon údarás poiblí a gheallann go hoifigiúil treoir straitéiseach, airgeadais agus theicniúil a thabhairt do shínitheoirí an Chúnaint.

Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, déan teagmháil le deasc chabhrach na gComhordaitheoirí Cúnaint ag coordinators[ag]eumayors.eu.

Cad iad na gealltanais?

 • Aontú do Chúnant na Méaraí a chur chun cinn
 • Cúnamh teicniúil agus straitéiseach a thabhairt d’údaráis is sínitheoirí le haghaidh forbairt, cur chun feidhme agus monatóireacht na bPleananna Gníomhaíochta d’Fhuinneamh Inbhuanaithe agus don Aeráid a chur chun cinn
 • Tacaíocht airgeadais a thabhairt do shínitheoirí, i bhfoirm tacaíocht dhíreach (deontais, fóirdheontais, etc.) agus/nó daoine a chur ar fáil don tacaíocht theicniúil
 • Tacú le comhroinnt taithí agus saineolais idir sínitheoirí agus sínitheoirí féideartha an Chúnaint.
 • Dul i gcomhar le Comhordaitheoirí Náisiúnta/Críocha an Chúnaint chun gníomh comhpháirteach agus cur chuige comhordaithe a spreagadh
 • Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí Chúnant na Méaraí
 • Na gníomhaíochtaí a ghlacadh faoin gCúnant a thuairisciú d’Oifig Chúnant na Méaraí gach re bliain ar a laghad.

>> Chúnant na Méaraí Chomhordaitheoir ráiteas

>> Chúnant na Méaraí náisiúnta Chomhordaitheoir ráiteas

I gcás easpa gníomhaíochta nó tiomantais, forchoimeádann Oifig Chúnant na Méaraí an ceart chun stádas na heagraíochta mar Chomhordaitheoir a chur ar fionraí.

Conas iarratas a dhéanamh

Más spéis leat stádas mar Chomhordaitheoir an Chúnaint a fháil mar líonra d’údaráis áitiúla, lean na treoracha seo a leanas:

 • Líon amach an fhoirm chláraithe ar líne;
 • Deimhneoidh Oifig Chúnant na Méaraí cibé acu an bhfuil an eagraíocht incháilithe, seolfaidh siad ráiteas gealltanais chugat. Líon amach agus sínigh an doiciméad sin.
 • Agus an ráiteas comhlánaithe agus sínithe faighte ag Oifig Chúnant na Méaraí, cruthóidh an oifig próifíl ar líne duit mar Chomhordaitheoir. Úsáidfidh tú an phróifíl sin chun páirt a ghlacadh i bpobal Chúnant na Méaraí agus tacaíocht a thabhairt do na sínitheoirí.

Cad is fiú páirt a ghlacadh?

Is iomaí tairbhe atá i gceist le stádas mar Chomhordaitheoir an Chúnaint:

 • Tacaíocht agus aitheantas ón gCoimisiún Eorpach
 • Dea-theist ar leibhéal idirnáisiúnta, déantar gníomhaíochtaí agus imeachtaí a chur chun cinn trí shuíomh Gréasáin an Chúnaint
 • Deiseanna chun caidreamh a chothú, agus taithí agus eolas a roinnt le Comhordaitheoirí eile ar fud na hEorpa
 • Aiseolas eolaíoch agus teicniúil ar na huirlisí agus na modheolaíochtaí a forbraíodh
 • Páirt a ghlacadh i ngrúpaí plé, ceardlanna agus ardáin eile chun taithí a roinnt
 • Agus ar ndóigh, forbairt agus rialachas áitiúil a neartú
Twitter
Malairt
trí d'fhónphóca
Facebook
Bí i do lucht
leanúna de leathanach an Chúnaint.
Newsletter
Liostáil don
nuachtlitir mhíosúil
Rss feeds
Nuacht a fháil
i bhfíor-am
Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach Le tacaíocht pholaitiúil ón gCoimisiún Eorpach. Suíomh Gréasáin arna chomhordú ag Oifig an Chúnaint.
Nuacht | Clár Oibre | Mapa an láithreáin | Cabhair RSS | Creidiúintí | Dlíthiúil